Vertrouwenspersoon

Vertrouwenspersoon

Zorgplatform Geranós vindt het belangrijk dat cliënten en medewerkers tevreden zijn met de organisatie en zich veilig en prettig voelt bij de organisatie. Indien dit niet het geval is, is het belangrijk dat er een veilige omgeving wordt gecreëerd om het hierover te hebben. Daarom werkt Zorgplatform Geranós samen met vertrouwenspersonen voor zowel cliënten als medewerkers. Onderstaand stellen beide partijen zich voor. 

Vertrouwenspersoon cliënten

Vertrouwenspersoon medewerkers

Mijn naam is Desiree Kruithof (50). Gecertificeerd extern vertrouwenspersoon.

Als oprichter en eigenaar van vertrouwenspraktijk Le Papillon ben ik actief bij verschillende bedrijven als vertrouwenspersoon. Vanaf mei 2022  ben ik ook de externe vertrouwenspersoon van  Stichting Zorgplatform Geranós. 
Ik ben opgeleid als psychologe en psychosociaal werkster en ben hierna mijn passie achternagegaan en mij gaan specialiseren in het werk als vertrouwenspersoon. Het werk als vertrouwenspersoon doe ik nu al vele jaren en met veel plezier.

Mijn passie uit zich in het goed kunnen luisteren. Iedereen zit weleens klem in een bepaalde situatie en ik help graag de situatie te ontrafelen en hierna samen te zoeken naar een doeltreffende oplossing. Ik stel de individu centraal en draag hierdoor bij aan een prettigere werkplek.

Taken vertrouwenspersoon
De vertrouwenspersoon is voor de eerste opvang en begeleiding van medewerkers die geconfronteerd worden met psychosociale arbeidsbelasting en ongewenst gedrag, hieronder vallen onder andere pesten, treiteren, geweld, verbale en non-verbale agressie (seksuele) intimidatie, en discriminatie. Hierbij werk ik strikt vertrouwelijk wat inhoud dat zonder uitdrukkelijke toestemming van de medewerker deze volledig anoniem blijft. 

Belangrijk
: Vanwege mijn werkzaamheden kan het zijn dat u mij niet direct te spreken krijgt. Mocht u een bericht moeten inspreken, dan bel ik u zo spoedig mogelijk terug.