Veiligheid en ondersteuning

Veiligheid en ondersteuning

Van onze zorgverleners mag u een beroepshouding verwachten die zich kenmerkt door een inlevende, open, consciëntieuze, geduldige, motiverende, professionele, leergierige, integere, sociale en communicatieve houding. Ze staat stevig in haar schoenen en beschikt over doorzettingsvermogen, improvisatievermogen en relativeringsvermogen. Onze zorgverleners zijn sociaal en communicatief vaardig: ze hanteren bij beperkte communicatiemogelijkheden een creatieve manier van communiceren. Ze ondersteunen u op een manier, zodat u zoveel mogelijk het leven kunt leiden dat u wilt en gewend bent. Ze hebben hierbij een cliënt- en vraaggestuurde houding, waarbij zij u zien als opdrachtgever. Zij zorgen dat ze in de zorgverlening ook verbinding leggen met uw mantelzorg en versterkt hen waar mogelijk.

Bekijk onderstaand de beroepscode en de beroepsprofielen en de beroepsbeschrijvingen van de verschillende professionals die werkzaam zijn bij Zorgplatform Geranós.

Medicatieveiligheid

Zorgplatform Geranós en Boomerweb werken samen om de medicatieveiligheid te vergroten. Medicatie-veiligheid staat hoog in het vaandel bij Zorgplatform Geranós. Om het aantal medicatiefouten te beperken werken wij sinds maart 2016 met de Medicatie Controle App van Boomerweb. Het aantal medicatiefouten is sinds het gebruik van deze app aantoonbaar verminderd! Lees hier meer over veilige principes in de medicatieketen.

Privacy

Wij verwerken medische gegevens van onze patiënten. Vanwege de gevoeligheid van deze gegevens hebben wij privacy hoog in het vaandel staan. In onze privacyverklaring kunt u lezen welke persoonsgegevens wij verwerken en waarvoor. Tevens staat in de privacyverklaring opgenomen welke rechten u heeft. Mocht u vragen hebben of uw rechten willen uitoefenen dan kunt u contact opnemen met mw. M.I. Jacobs via mjacobs@geranos.nl. Bekijk hier de privacyverklaring AVG Zorgplatform Geranós.

Elektronische toedienregistratie

Zorgplatform Geranós wil echter nog een stap verder gaan. Boomerweb heeft de Medicatie Controle App recent uitgebreid met een koppeling met uw apotheker informatiesysteem zodat de medicatie informatie digitaal getoond en afgetekend kan worden in de App. Deze functionaliteit (Elektronische Toedienregistratie) is ontwikkeld in nauwe samenwerking met BENU Apotheken, onderdeel van de Brocacef Groep. BENU Apotheken heeft gezorgd voor de inbreng van de juiste farmaceutische kennis èn voor de totstandkoming van een efficiënte en veilige oplossing voor alle betrokkenen. Voor u als Apotheker betekent de koppeling dat gegevens omtrent medicatie van de cliënten van Zorgplatform Geranós makkelijk en snel elektronisch kunnen worden uitgewisseld tussen uw apotheek en onze thuiszorgmedewerkers. Mutaties zijn snel zichtbaar en toedienlijsten printen is straks niet meer nodig! Elektronische Toedienregistratie staat inmiddels landelijk in de belangstelling. Zorgplatform Geranós roept uw hulp op om optimaal te kunnen werken met de elektronische toedieningslijst.

Samenwerking
Zonder Apothekers geen Elektronische Toedienregistratie. Wij willen daarom graag met u de samenwerking aan gaan en van dit project een groot succes maken. Wij zijn ervan overtuigd dat dit de toekomst is voor de ketensamenwerking tussen apotheek en thuiszorg en dat daardoor het aantal medicatiefouten nog verder teruggedrongen kan worden. Daarnaast bespaart het u als apotheker veel tijd en veel papier!

Contact

Heeft u vragen over onze zorgverlening, neem dan contact met ons op per telefoon, e-mail of via het contactformulier hiernaast.

030 687 70 55

info@geranos.nl

Boerhaaveweg 23
3402MN IJsselstein