Onze historie

Onze historie

‘Geranos’ is het Griekse woord voor ‘kraanvogel’. De kraanvogel komt in verschillende verhalen uit de Griekse oudheid voor. Wij hebben ons Zorgplatform Geranos genoemd om een aantal redenen; de kraanvogel staat voor ons voor een lang leven in gezondheid. Griekenland is bovendien de bakermat van de medische wetenschap zoals we die vandaag de dag kennen. En de eerste drie letters van Geranos zijn dezelfde als van ‘geriatrische patiënt’: cliënten voor wie wij graag werken. De Stichting Zorgplatform Geranós organiseert de nodige zorg rondom de cliënt; wat nodig is, regelen wij. Of we de zorg nou zelf leveren of voor u regelen: behoud en verbetering van uw kwaliteit van leven staat centraal. Ons motto: Leef uw leven, wij geven u passende ondersteuning.

Visie

Optimale zelfredzaamheid met passende ondersteuning!

Missie

Dé samenwerkingspartner, voor optimale zelfredzaamheid met passende ondersteuning, voor: zorgvragers, mantelzorgers en vrijwilligers; ketenpartners; maatschappelijke organisaties.

De stuwende krachten achter onze organisatie

Mirjam Jacobs, zorgverlener in hart en nieren. Mirjam is gepokt en gemazeld in de zorg. Is naast verpleegkundige, ook bevoegd lerares en deed een leergang bedrijfskunde, voordat zij in 2010 voor het ondernemerschap koos. Verzorgingshuizen en verpleeghuizen zijn voor haar geen onbekend terrein: zij heeft tientallen jaren ervaring in de (ouderen)zorg. Haar passie voor de zorg beperkt zich niet tot de verzorging; Mirjam ziet het ook als haar taak om beroepskrachten op te leiden. Mirjam nam in 2010 het initiatief om op haar eigen manier invulling te gaan geven aan de thuiszorg. 


Efraïm Mansana
, een gedreven bestuurder en ondernemer. Efraïm heeft een hart voor de zorg. Heeft veel ervaring als bestuurder van maatschappelijke/non-profitorganisaties. Studeerde bedrijfseconomie, aangevuld met enkele jaren Accountancy. Werkte eerder als consultant en projectmanager. Sinds 2005 is hij actief als ondernemer in de (thuis)zorg. Efraïm sloot zich in 2010 aan bij Mirjam om bij te dragen aan haar nieuwe thuiszorgconcept.

Contact

Heeft u vragen over onze zorgverlening, neem dan contact met ons op per telefoon, e-mail of via het contactformulier hiernaast.

030 687 70 55

info@geranos.nl

Boerhaaveweg 23
3402MN IJsselstein