Mantelzorgers

Mantelzorgers

Door demografische factoren en ontwikkelingen in de gezondheidszorg en sociale dienstverlening heeft een groeiend aantal mensen langdurige zorg nodig. Ongeveer 80 procent van deze zorg wordt verleend door partners, familie en vrienden. Doorgaans wordt van mantelzorg gesproken als de verzorging meer dan acht uur per week duurt, of langer dan drie maanden achtereen. Heeft iemand minder zorg nodig, dan heet dat gebruikelijke zorg. Voor gebruikelijke zorg is doorgaans geen ondersteuning of vervanging mogelijk. Is er niemand die mantelzorg kan geven, of is de mantelzorger te zwaar belast, dan kunt u een beroep doen op een regeling voor betaalde zorg, zoals de Zvw, Wlz of Wmo die kennen. Dat kan ook als mantelzorg tijdelijk niet mogelijk is, bijvoorbeeld omdat de mantelzorger op vakantie gaat. Tijdelijke mantelzorg wordt ook wel respijtzorg genoemd. De organisatie vindt het belangrijk dat: 

Mantelzorgersbeleid

Daarom is passende ondersteuning beschikbaar, dat wil zeggen: overname van de zorg (respijtzorg), die acceptabel is voor zowel de mantelzorger als de persoon die verzorgd wordt, en afgestemd op de behoeften van de mantelzorger. Indien er geen indicatie voor respijtzorg is afgegeven, zal de organisatie een mantelzorgvervanger in overleg regelen. Mantelzorgers de mogelijkheid hebben om de zorg te combineren met een betaalde baan en zorgt voor de beschikbaarheid van formele zorg tijdens werkuren.