Huishoudelijke ondersteuning

Huishoudelijke ondersteuning

U heeft zorg nodig bij u thuis, omdat u zo min mogelijk hinder wilt hebben van uw ziekte, aandoening of handicap, zodat u kunt leven zoals u dat wenst. Bijvoorbeeld omdat het stofzuigen en het soppen van de badkamer u teveel energie kost. Of omdat u het zonder ondersteuning niet meer kan. Dan kunt u rekenen op Zorgplatform Geranós. Ons motto: Leef uw leven, wij geven u passende ondersteuning.

Wat kunnen wij voor u doen?

Onze ondersteuning is afhankelijk van uw wensen. Lukt het stofzuigen niet meer, maar het bed opmaken nog wel? Of is juist het sanitair een uitdagende taak voor u? Wij passen onze werkzaamheden aan uw wensen aan. Voorbeelden van werkzaamheden waar wij bij kunnen ondersteunen zijn afstoffen, stofzuigen, dweilen, bedden verschonen, sanitair reinigen, wassen, ramen lappen, deuren afnemen, keuken reinigen, incl. koelkast en binnenkant keukenkastjes. Deze lijst is natuurlijk niet uitputtend. Zolang de medewerker de werkzaamheden op een veilige manier kan uitvoeren, kunt u in overleg met de medewerker over uw persoonlijke wensen. Wij leveren altijd maatwerk, zodat de ondersteuning aansluit bij uw persoonlijke situatie. 

Naast huishoudelijke ondersteuning hebben onze zorgprofessionals ook een rol in preventie, signalering en advisering. Middels een risicoanalyse kan bijvoorbeeld in kaart gebracht worden hoe het gaat met innemen van medicatie en of u veel valt. Op basis van een dergelijke analyse kunnen leefstijl adviezen gegeven worden en wordt zelfredzaamheid zo veel mogelijk gestimuleerd.

Hoeveel hulp kan u krijgen?

De gemeente is de partij de indicatie afgeeft waarin staat hoeveel minuten huishoudelijke hulp u kunt ontvangen vanuit de Wmo. Onderstaand kunt u meer lezen over hoe u huishoudelijke ondersteuning kunt aanvragen in uw gemeente. De grootte van de indicatie wordt gebaseerd op een aantal factoren, zoals hoeveel ruimtes in huis gebruikt worden, welke handelingen u zelf nog kan uitvoeren en nog veel meer. De indicatie kan bestaan uit (een combinatie van) de onderstaande producten.

Schoon Leefbaar Huis (SLH): dit is de basis indicatie de gemeente afgeeft. Met deze minuten per week zou uw woning schoon en normaal bewoonbaar moeten zijn (indien geen sprake is van achterstallige schoonmaakwerkzaamheden).

Was Verzorging (WV): indien het doen van de was u niet meer lukt kunnen extra minuten afgegeven worden voor het doen van de was. In dat geval kan de medewerker u eveneens ondersteunen met de was verzorging

Boodschappen (BO): lukt het u niet om de boodschappen zelf te doen of op andere wijze (zoals via familie of bezorgservice), kan bij uitzondering de boodschappen indicatie afgegeven worden.

Maaltijden: hulp bij het bereiden en aanreiken van een warme maaltijd of broodmaaltijd wordt  toegekend bij uitzondering.

Regie & Organisatie (R&O): wanneer u moeite heeft bij zelfregie en planning kan het prettig zijn om ondersteuning te krijgen van een medewerker die u kan stimuleren om structuur te houden. 

Kindzorg: verzorging van inwonende kinderen wordt niet aangeboden door Zorgplatform Geranós

Welke specifieke producten binnen een indicatie vallen hangt af van uw individuele situatie en behoeften. De gemeente voert daarom een zorgvuldige beoordeling uit om zo een maatwerkvoorziening te kunnen bieden die past bij uw persoonlijke omstandigheden. 

Huishoudelijke ondersteuning aanvragen

Het aanvragen van huishoudelijke ondersteuning verloopt via de gemeente. Klik onderstaand op de gemeente waar u in woont voor specifieke informatie over het aanvragen van huishoudelijke hulp in uw gemeente. 

Wanneer u huishoudelijke hulp ontvangt wil ontvangen vanuit de Wmo, betaald u geen directe kosten aan Zorgplatform Geranós. In de meeste gevallen betaald u het vaste abonnementstarief van 19,- per maand aan het CAK. Klik hier voor meer informatie over de Wmo vanuit het CAK. De kosten zijn dus altijd hetzelfde, ongeacht hoeveel uur hulp u per week ontvangt! Het kan ook zijn dat u huishoudelijke ondersteuning ontvangt vanuit de Wlz. In dit geval betaalt u deze eigen bijdrage van de Wmo niet, maar betaalt u wat u gewend bent vanuit de Wlz.

Begeleiding

Begeleiding vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 2015 is bedoeld voor mensen die door een beperking of chronische ziekte problemen hebben met het uitvoeren van dagelijkse activiteiten en die ondersteuning nodig hebben om zelfstandig te kunnen functioneren. Het gaat hierbij om verschillende vormen van begeleiding, waaronder:

Individuele begeleiding: Individuele begeleiding is gericht op het bieden van persoonlijke ondersteuning bij het uitvoeren van dagelijkse activiteiten, zoals het organiseren van de dagstructuur, het regelen van financiën of het aanleren van sociale vaardigheden.

Groepsbegeleiding: Bij groepsbegeleiding gaat het om het bieden van ondersteuning in groepsverband. Dit kan bijvoorbeeld een dagbesteding zijn waar mensen elkaar ontmoeten en samen activiteiten ondernemen.

Vervoersbegeleiding: Vervoersbegeleiding is gericht op het bieden van ondersteuning bij het reizen met het openbaar vervoer of het gebruik van de Regiotaxi. Hierbij kan gedacht worden aan het begeleiden van iemand met een visuele beperking naar de juiste bushalte of het assisteren van iemand in een rolstoel bij het in- en uitstappen.

Mantelzorgondersteuning: Mantelzorgondersteuning is gericht op het bieden van ondersteuning aan mantelzorgers, bijvoorbeeld door het bieden van respijtzorg, waardoor de mantelzorger tijdelijk ontlast wordt. Lees hier meer over mantelzorgerondersteuning bij Zorgplatform Geranós.

 

Het doel van deze vormen van begeleiding is om mensen met beperkingen te ondersteunen en hen in staat te stellen zo zelfstandig mogelijk te functioneren in de samenleving. De gemeente kan bijvoorbeeld een indicatie afgeven voor de benodigde begeleiding en deze inzetten bij de gekozen zorgaanbieder. Hierbij wordt vaak gekeken naar maatwerk, waarbij de ondersteuning afgestemd wordt op de specifieke situatie en behoeften van de persoon.

Verzorgingsgebied

De volgende postcodes vallen binnen ons verzorgingsgebied: 
IJsselstein: 3400, 3401, 3402, 3403, 3404, 
Nieuwegein: 3430, 3431, 3431, 3433, 3434, 3435, 3436, 3437, 3438, 3439
Vianen: 4130, 4131, 4132

Complimenten of klachten

Wij doen er alles aan om onze cliënten tevreden te houden. Door uw waardering, klacht en/of compliment verbeteren wij onze dienstverlening continue.

Compliment
Wilt u uw waardering uiten voor een medewerker of de organisatie? Dit kunt u persoonlijk doen of via de beschikbare contactopties. Wij sturen uw bericht graag door naar de medewerker. 

Klacht
Laat u ons gerust weten als u u niet geheel tevreden bent. Wij kijken graag samen met u naar een oplossing. U kunt ook de externe vertrouwenspersoon van het LSR om advies of ondersteuning vragen.
Klik 
hier als u onze Informatiefolder Indienen klacht wilt raadplegen.

Klachten functionaris
Is het gesprek met Zorgplatform Geranós niet bevredigend? Dan heeft Geranós als lid van de brancheorganisatie SPOT een onafhankelijke klachtenfunctionaris. Deze RMI-mediator neemt de klacht in ontvangst, informeert over de klachtenregeling en bemiddelt bij de afwikkeling van de klacht. Meer informatie is te vinden op onze website en die van 
SPOT over de Wkkgz Klachtenregeling SPOT en het Reglement Geschilleninstantie Zorggeschil.

Contact

Heeft u vragen over onze zorgverlening, neem dan contact met ons op per telefoon, e-mail of via het contactformulier hiernaast.

030 687 70 55

info@geranos.nl

Boerhaaveweg 23
3402MN IJsselstein