In- en exclusiecriteria

In- en exclusiecriteria

Zorgplatform Geranós wil het liefst zo veel mogelijk mensen ondersteunen. Het is echter wel van belang dat onze expertise en geboden ondersteuning past bij de persoonlijke omstandigheden van de cliënt. Daarom hanteert Zorgplatform Geranós een aantal in- en exclusiecriteria voor het leveren van wijkverpleging en ondersteuning bij het huishouden in het werkgebied.

Inclusiecriteria

Exclusiecriteria