Maatregelen COVID-19

Update: 26 maart 2020
Het COVID-19 virus, beter bekend als het Corona virus, verspreid zich snel in Nederland. De overheid heeft verschillende maatregelen genomen en wij zijn als zorginstelling tevens genoodzaakt passende maatregelen te treffen om de verspreiding van het virus tegen te gaan.

Allereerst vragen wij medewerkers, evenals cliënten het advies van premier Rutte op te volgen. Dit advies omvat het goed wassen van de handen, geen handen te schudden en thuis te blijven bij klachten

Ten tweede hebben onze medewerkers scholing ontvangen om goede handhygiëne te kunnen waarborgen.

De overheid heeft op 15 maart nieuwe maatregelen bekend gemaakt. Gezien de zorg een cruciaal beroep is, zal zorg geleverd blijven worden. Niet zieke medewerkers zullen ingezet werden zoals u gewend bent. Medewerkers die verkoudheidsklachten vertonen worden verzocht contact op te nemen met kantoor. Wanneer de cliënt hier geen problemen mee heeft, kan de medewerker ingezet worden. Wel zal de medewerker in een andere ruimte werken dan de ruimte waar de cliënt zich bevindt. Hiernaast zal ten alle tijden twee meter afstand gehouden worden. Dit geldt eveneens wanneer de cliënt verkoudheidsklachten heeft. Wij vragen u contact op te nemen met kantoor wanneer u klachten ervaart.

Wij kunnen ons voorstellen dat het een eenzame periode kan zijn voor u als cliënt, gezien de beperking van sociale contacten. Er zijn verschillende organisaties die u kunnen helpen door het bieden van een luisterend oor en het geven van advies. Klik hier voor een overzicht van hulplijnen. Onderstaand de telefoonnummers van het centrum voor levensvragen.

Centrum voor levensvragen Utrecht Noordwest ‘Tijd voor een gesprek’: 06-15907201
Centrum voor levensvragen Utrecht Zuid, ‘Lekstroom’: 06-13124494

Verder op deze pagina wordt dieper in gegaan op instructies, richtlijnen van het RIVM en meest gestelde vragen. Heeft u twijfel of u een medewerker van Geranós thuis kan ontvangen in verband met het corona virus, verzoeken wij u contact met ons op te nemen via 030 687 70 55 of info@geranos.nl.

Tot slot ontvangen wij tot nader orde geen bezoek op kantoor.

Instructies

Beschermingsmiddelen
Helaas zijn er nog steeds ernstige tekorten aan beschermingsmiddelen. Thuiszorgorganisaties in Brabant hebben hun voorraad verplicht moeten afgeven aan de ziekenhuizen. Onze branche organisatie SPOT heeft beschermingsmiddelen in het buitenland besteld en deze komen waarschijnlijk deze week aan. Hopelijk zijn wij dan niet verplicht deze in te leveren. Daarom dringende oproep aan medewerkers die zelf beschermingsmiddelen hebben. Gebruik deze nu NIET. Deze heeft een ieder nodig voor de verzorging van Corona patiënten of corona verdachte cliënten (door de huisarts of de GGD bepaald).

NIET aan je gezicht (mond, neus, ogen) zitten tijdens je werk
Was voordat je aan je gezicht wil zitten eerst je handen volgens protocol.

Woning cliënt betreden
1. De medewerker belt aan en neemt afstand van de deur
2. De cliënt naar gaat eerst naar binnen, zodat afstand van twee meter gewaarborgd blijft. Dan pas wordt de woning betreden door de medewerker
3. De medewerker wast handen bij binnenkomst volgens protocol (zie e-learning). De cliënt dient te beschikken over een zeeppompje en een keukenrol.
4. De medewerker dient tijdens werk kleding met korte mouwen te dragen, geen sieraden te dragen en de nagels kort te knippen. Het haar wordt zo nodig in een staart gedragen. 

Cliënt houdt minder dan 2 meter afstand?
Spreek de cliënt hierop aan. Indien de cliënt vervolgens nog geen afstand houdt, ga je naar buiten en bel je direct kantoor. 

Bezoek van cliënten
Om de medewerker te beschermen is familie of ander bezoek niet welkom tijdens werkzaamheden.
• Vraag bezoek om weg te gaan tot dat werkzaamheden klaar zijn.
• Indien familieleden hier geen begrip voor hebben, neem dan contact op met kantoor.

Wasverzorging, bedden verschonen en prullenbakken legen
• Knip van een vuilniszak een schort
• Trek dit schort aan bij de verzorging van de vuile was en bij de verschoning van de bedden. Hiermee voorkom je dat vuile was tegen je eigen kleding aan komt
• Indien je handen niet intact zijn draag je ook wegwerp handschoenen. (Indien de klant of jij geen handschoenen heeft kan je een beperkte hoeveelheid op kantoor krijgen)
• Was je handen volgens protocol

Legen van prullenbakken met mogelijk besmet materiaal
Voor zover nu bekend verlopen besmettingen voornamelijk via luchtgebonden druppels (hoesten/niezen binnen een afstand van 2 meter). Overdracht via besmette materialen en (in)direct contact is ook wel beschreven, maar lijkt geen grote rol te spelen in de verspreiding van het virus. Wordt er volgens de voor de sector geldende schoonmaakprotocollen gewerkt, dan mag je ervan uitgaan dat het risico op besmetting klein is. Je huid is een barrière voor het virus, daar komt het virus dus niet doorheen.

Aftekenen online rooster
Tot nader order mag je aftekenen met je eigen paraaf.

Reinig deurknoppen en handvatten van de keuken!

Informatie aan cliënten
Helaas kunnen wij geen brieven gaan sturen aan cliënten, omdat de informatie elke dag kan wijzigen. Daarom komt er waarschijnlijk een apart telefoonnummer waar klanten naar toe kunnen bellen waar zij de huidige werkwijze en informatie kunnen horen. Wij informeren jullie als dit er is.De medewerjer 

Richtlijnen RIVM

Het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen en in het bijzonder mondneusmaskers wordt buiten het ziekenhuis alleen geadviseerd in de verpleeghuiszorg, huisartsenzorg, thuiszorg en gehandicaptenzorg waar lichamelijk ernstig zieke of zeer kwetsbare personen worden behandeld of verpleegd. Onderstaand advies betreft algemene uitgangspunten, die door de verschillende sectoren nog vertaald zullen worden naar sectorspecifieke maatregelen.
Waar patiënt genoemd wordt, kan ook cliënt gelezen worden. Zorgmedewerkers buiten het ziekenhuis dienen altijd de algemene hygiënerichtlijnen volgen:
• Geen handen geven
• Regelmatig handen wassen
• Hoesten en niezen in de elleboog
• Papieren zakdoekjes gebruiken
Daarnaast volgen de medewerkers de hygiënerichtlijnen voor hun beroepsgroep en specifieke beroepsmatige handelingen. Vanwege het nieuwe corona virus kan het in de verpleeghuiszorg, huisartsenzorg, thuiszorg en gehandicaptenzorg in de volgende situaties nodig zijn nodig zijn om extra persoonlijke beschermingsmaatregelen (PBM) toe te passen:

A. Ter bescherming van de medewerker bij een hoestende/niezende patiënt verdacht voor corona virusinfectie
Omdat er een tekort is aan mond-neusmaskers, is het belangrijk om de volgende stappen te doorlopen om per medewerker na te gaan of het echt nodig is om PBM te gebruiken.
1. Kan de zorg uitgesteld worden tot patiënt klachtenvrij is?
Zo ja, zorg uitstellen, geen PBM nodig.
2. Is de afstand tot de patiënt meer dan 1,5 meter?
Zo ja, geen PBM nodig.
3. Gaat het om een contact van minder dan 5 minuten?
Zo ja, geen PBM nodig.
4. Is er sprake van persoonlijke verzorging of lichamelijk onderzoek?
Zo ja, wel PBM nodig.
B. Ter bescherming van de patiënt bij een hoestende/niezende medewerker verdacht voor COVID-19

Omdat er een tekort is aan mond-neusmaskers, is het belangrijk om de volgende stappen te doorlopen om per medewerker na te gaan of het echt nodig is om PBM te gebruiken.
1. Kan de zorg uitgesteld worden tot de medewerker klachtenvrij is?
Zo ja, de zorg uitstellen tot de medewerker klachtenvrij is.
2. Kan een andere medewerker de zorg verlenen?
Zo ja, klachtenvrije medewerker zorg laten verlenen.
3. Betreft het een kwetsbare patiënt? Kwetsbare patiënten zijn personen met ernstig onderliggend lijden en ouderen > 70 jaar.
Indien het noodzakelijk is dat een hoestende/niezende medewerker met klachten zorg verleent aan een kwetsbare patiënt, overweeg dan PBM aan de hand van onderstaande stappen.
4. Is de afstand tot de patiënt meer dan 1,5 meter ?
Zo ja, geen PBM nodig.
5. Gaat het om een contact van minder dan 5 minuten?
Zo ja, geen PBM nodig.
6. Is er sprake van persoonlijke verzorging of lichamelijk onderzoek?
Zo ja, wel PBM nodig.

Aangepaste werkinstructies persoonlijke verzorging

• Draag tijdens je werk korte mouwen en geen sieraden. Zorg voor kort geknipte nagels
• Trek thuis een zelf gemaakt schort aan (Deze kan je knippen van een vuilniszak)
• Zowel jij als de cliënt wassen voorafgaande aan de zorg de handen volgens protocol. (zeeppompje en keukenrol zijn verplicht)
• Indien je handen niet intact zijn trek je wegwerp handschoenen aan
• Geen face tot face contact
• Indien mogelijk alleen te communiceren als de afstand groter is dan 2 meter
• Ga achter de cliënt staan en doe de persoonlijke verzorging (Indien je niet achter de cliënt kan staan met douchen alleen aan de wastafel wassen)
• Gebruik geen zeep tijdens de wasbeurt omdat je handelingen dan meerdere keren moet uitvoeren
• Cliënt richt de armen en benen naar achteren om deze door een zorgmedewerker te wassen
• Tanden en gebitten dienen door de cliënt zelf uitgevoerd te worden. => indien de cliënt dit echt niet kan dan de mantelzorger => anders doorgeven aan kantoor
• Cliënt dient indien mogelijk zelf gezicht en voor kant bovenlichaam te verzorgen
• Indien de cliënt NIET zelf zijn bovenlichaam kan verzorgen:
– Pak een kom of wasteil en vraag de cliënt of hij deze voor zijn gezicht wil plaatsen zodat jij zonder risico het bovenlichaam kan verzorgen. (Wij kijken of wij aan doorzichtige kommen kunnen komen).
– Vraag de cliënt dan zijn hoofd naar links of naar rechts te draaien
• Indien de cliënt NIET zelf zijn gezicht kan wassen:
– Vraag de cliënt zijn gezicht naar een zijde te richten en ga zelf aan de andere kant staan was zijn gezicht aan de ene kant (Hiermee voorkom je dat de cliënt in je gezicht kan hoesten of niezen)
• Na afloop wassen zowel de cliënt als je de handen volgens protocol (zeeppompje en keukenrol zijn verplicht)
•Bedden worden NIET opgemaakt.
•Houd je aan deze werkinstructies, zodat alle cliënten dezelfde behandeling genieten.

FAQ - Meeste gestelde vragen

Mag mijn werkgever van mij verwachten dat ik kom als ik flink verkouden ben?
Het RIVM geeft voor werknemers in de zorg aan dat ze moeten thuisblijven:
• Bij verkoudheid en/of hoesten en koorts.
• Bij koorts hoger dan 38 graden.
Alleen verkoudheid en/of hoesten is meestal geen reden om thuis te blijven.

Wanneer kun je wel werken?
• Als je 1 dag niet meer hoest en geen koorts meer hebt.
• Als familieleden nog klachten hebben, mag je wel gaan werken als je zelf 1 dag niet meer hoest en geen koorts hebt

Ik werk in de zorg en behoor tot een risicogroep. Wat nu?
Om maatschappelijke ontwrichting te beperken en te zorgen dat vitale sectoren zoals de zorg blijven functioneren, is het belangrijk dat je naar je werk gaat ook als je milde gezondheidsklachten hebt (neusverkouden, keelpijn, hoesten en verhoging tot 38 graden). Blijf pas thuis als je milde gezondheidsklachten en koorts hebt. Dit geldt in principe ook voor mensen die niet binnen een risicogroep vallen. Als je twijfelt of je kunt werken, neem dan contact op met je werkgever en/of je bedrijfsarts. Een bedrijfsarts kan een goede inschatting maken of het in een individueel geval verantwoord is om te gaan werken.

Mag ik weigeren om zonder de juiste beschermingsmiddelen te werken?
Je mag je werk alleen neerleggen als er ernstig gevaar voor personen aanwezig is en de Inspectie SZW en/of de IGJ niet tijdig kan optreden. Er is geen direct ernstig gevaar wanneer je werkt zonder de juiste beschermingsmiddelen. Je loopt natuurlijk wel meer kans om besmet te raken en ziek te worden, maar bij een normale gezondheid is de kans op ernstige ziekte verschijnselen of overlijden voor zover nu bekend klein. Wanneer je tot een risicogroep behoort, overleg dan met de werkgever en/of de bedrijfsarts als er geen beschermingsmiddelen meer zijn. Het risico op ernstige klachten is dan groter.

Kan je ook via je huid besmet raken met het virus?
Nee, je huid is een barrière voor het virus, daar komt het virus dus niet doorheen. Wanneer je echter wondjes hebt, dan kan het virus via de wondjes in je bloed terecht komen en kan je alsnog besmet raken. Je kunt ook besmet raken wanneer je het virus op je handen hebt gekregen en vervolgens zonder ontsmetting aan je neus, mond of ogen zit. Dus draag handschoenen als je wondjes hebt wanneer je bij een cliënt aan het werk bent. Maar ook dan geldt: ook met handschoenen aan niet zonder ontsmetting aan je gezicht (mond, neus, ogen) zitten. Je werkgever moet deze handschoenen verstrekken.

Zijn mijn klachten ernstiger wanneer ik veel in aanraking kom met het virus?
Nee, wanneer jij veel in aanraking komt met het virus kun je wel sneller klachten krijgen dan iemand die maar weinig in aanraking komt met het virus. Het virus vermeerdert zich in jouw lichaam. Bij een bepaalde hoeveelheid virus in jouw lichaam krijg je klachten. De hoeveelheid virusdeeltjes is niet van invloed op de ernst van de klachten.

Hoe lang kan het Corona virus overleven buiten het lichaam?
Een virus heeft altijd een mens of dier nodig om in leven te blijven en zich te kunnen vermenigvuldigen. Buiten een lichaam kan een virus maar kort overleven. Hoe lang dat bij het Corona virus is weten we nog niet. Dit kan variëren van enkele uren tot enkele dagen. Dat is afhankelijk van het soort oppervlak, de temperatuur en de luchtvochtigheid. Een oppervlak dat mogelijk besmet is kun je eenvoudig reinigen met een gewoon schoonmaakmiddel. Was daarna je handen met water en zeep. Ter vergelijking de informatie van UMCG over normale griepvirussen: Op harde niet poreuze oppervlaktes kan een griepvirus 24 tot 48 uur overleven. Maar je kunt het beste 48 uur aanhouden. Op papier of kleding kan het 8 tot 12 uur overleven.

Als ik ziek word terwijl ik de juiste beschermingsmiddelen niet gebruik, is er dan niet gewoon sprake van een bedrijfsongeval?
Nee, er is sprake van een bedrijfsongeval wanneer een gebeurtenis onmiddellijk leidt tot schade aan de gezondheid. Wel kan er sprake zijn van een beroepsziekte, wanneer jij de ziekte door blootstelling op je werk hebt ontwikkeld. De bedrijfsarts is verplicht beroepsziekten te melden bij het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten.

Ik werk in de zorg en woon samen met iemand die in de risicogroep valt. Is de kans groot dat ik het virus mee naar huis neem?
De kans is klein dat je het virus mee naar huis neemt. Neem de hygiëneregels ook thuis in acht, was je handen direct na thuiskomst en maak de deurkruk die je aangeraakt hebt bij binnenkomst schoon. Ook zou je thuis schone kleding aan kunnen doen. Mocht het virus zich nog op je kleding bevinden, dan gaat dit dood wanneer je je kleding wast. Het Corona virus wordt overgedragen door hoesten en niezen. Tot nu toe lijkt de overdracht van het virus door iemand zonder deze klachten een kleine rol te spelen. Het virus gaat van de een naar de ander door te hoesten of te niezen, via kleine druppeltjes komt het virus zo in de lucht. Als iemand nog niet ziek is en nog niet hoest of niest, zal hij/ zij daarom ook nog niet besmettelijk zijn voor anderen.

Wat doe ik als ik wondjes op mijn handen heb?
Wanneer je echter wondjes hebt, dan kan het virus via de wondjes in je bloed terecht komen en kan je alsnog besmet raken. Je kunt ook besmet raken wanneer je het virus op je handen hebt gekregen en vervolgens zonder ontsmetting aan je neus, mond of ogen zit. Dus draag handschoenen wanneer je prullenbakken leegt met mogelijk besmet materiaal. Maar ook dan geldt: ook met handschoenen aan niet zonder ontsmetting aan je gezicht (mond, neus, ogen) zitten. Was je handen of gebruik handdesinfectie, nadat je je handschoenen hebt uitgedaan. Bij het uitdoen van je handschoenen kunnen je handen namelijk in contact komen met de buitenkant van je handschoenen.

Tot besluit

Wij begrijpen dat het Corona virus jullie bezig houd. Zorgplatform Geranós doet er alles aan om jullie te beschermen en goed te communiceren. Weet dat je ons altijd kan mailen met de vraag of wij contact met je willen opnemen. 

SAMEN ZIJN WE STERK!