Richtlijnen RIVM

Het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen en in het bijzonder mondneusmaskers wordt buiten het ziekenhuis alleen geadviseerd in de verpleeghuiszorg, huisartsenzorg, thuiszorg en gehandicaptenzorg waar lichamelijk ernstig zieke of zeer kwetsbare personen worden behandeld of verpleegd. Onderstaand advies betreft algemene uitgangspunten, die door de verschillende sectoren nog vertaald zullen worden naar sectorspecifieke maatregelen.
Waar patiënt genoemd wordt, kan ook cliënt gelezen worden. Zorgmedewerkers buiten het ziekenhuis dienen altijd de algemene hygiënerichtlijnen volgen:
• Geen handen geven
• Regelmatig handen wassen
• Hoesten en niezen in de elleboog
• Papieren zakdoekjes gebruiken
Daarnaast volgen de medewerkers de hygiënerichtlijnen voor hun beroepsgroep en specifieke beroepsmatige handelingen. Vanwege het nieuwe corona virus kan het in de verpleeghuiszorg, huisartsenzorg, thuiszorg en gehandicaptenzorg in de volgende situaties nodig zijn nodig zijn om extra persoonlijke beschermingsmaatregelen (PBM) toe te passen:

A. Ter bescherming van de medewerker bij een hoestende/niezende patiënt verdacht voor corona virusinfectie
Omdat er een tekort is aan mond-neusmaskers, is het belangrijk om de volgende stappen te doorlopen om per medewerker na te gaan of het echt nodig is om PBM te gebruiken.
1. Kan de zorg uitgesteld worden tot patiënt klachtenvrij is?
Zo ja, zorg uitstellen, geen PBM nodig.
2. Is de afstand tot de patiënt meer dan 1,5 meter?
Zo ja, geen PBM nodig.
3. Gaat het om een contact van minder dan 5 minuten?
Zo ja, geen PBM nodig.
4. Is er sprake van persoonlijke verzorging of lichamelijk onderzoek?
Zo ja, wel PBM nodig.
B. Ter bescherming van de patiënt bij een hoestende/niezende medewerker verdacht voor COVID-19

Omdat er een tekort is aan mond-neusmaskers, is het belangrijk om de volgende stappen te doorlopen om per medewerker na te gaan of het echt nodig is om PBM te gebruiken.
1. Kan de zorg uitgesteld worden tot de medewerker klachtenvrij is?
Zo ja, de zorg uitstellen tot de medewerker klachtenvrij is.
2. Kan een andere medewerker de zorg verlenen?
Zo ja, klachtenvrije medewerker zorg laten verlenen.
3. Betreft het een kwetsbare patiënt? Kwetsbare patiënten zijn personen met ernstig onderliggend lijden en ouderen > 70 jaar.
Indien het noodzakelijk is dat een hoestende/niezende medewerker met klachten zorg verleent aan een kwetsbare patiënt, overweeg dan PBM aan de hand van onderstaande stappen.
4. Is de afstand tot de patiënt meer dan 1,5 meter ?
Zo ja, geen PBM nodig.
5. Gaat het om een contact van minder dan 5 minuten?
Zo ja, geen PBM nodig.
6. Is er sprake van persoonlijke verzorging of lichamelijk onderzoek?
Zo ja, wel PBM nodig.