Instructies rondom COVID-19

Beschermingsmiddelen
Helaas zijn er nog steeds ernstige tekorten aan beschermingsmiddelen. Thuiszorgorganisaties in Brabant hebben hun voorraad verplicht moeten afgeven aan de ziekenhuizen. Onze branche organisatie SPOT heeft beschermingsmiddelen in het buitenland besteld en deze komen waarschijnlijk deze week aan. Hopelijk zijn wij dan niet verplicht deze in te leveren. Daarom dringende oproep aan medewerkers die zelf beschermingsmiddelen hebben. Gebruik deze nu NIET. Deze heeft een ieder nodig voor de verzorging van Corona patiënten of corona verdachte cliënten (door de huisarts of de GGD bepaald).

NIET aan je gezicht (mond, neus, ogen) zitten tijdens je werk
Was voordat je aan je gezicht wil zitten eerst je handen volgens protocol.

Woning cliënt betreden
1. De medewerker belt aan en neemt afstand van de deur
2. De cliënt naar gaat eerst naar binnen, zodat afstand van twee meter gewaarborgd blijft. Dan pas wordt de woning betreden door de medewerker
3. De medewerker wast handen bij binnenkomst volgens protocol (zie e-learning). De cliënt dient te beschikken over een zeeppompje en een keukenrol.
4. De medewerker dient tijdens werk kleding met korte mouwen te dragen, geen sieraden te dragen en de nagels kort te knippen. Het haar wordt zo nodig in een staart gedragen. 

Cliënt houdt minder dan 2 meter afstand?
Spreek de cliënt hierop aan. Indien de cliënt vervolgens nog geen afstand houdt, ga je naar buiten en bel je direct kantoor. 

Bezoek van cliënten
Om de medewerker te beschermen is familie of ander bezoek niet welkom tijdens werkzaamheden.
• Vraag bezoek om weg te gaan tot dat werkzaamheden klaar zijn.
• Indien familieleden hier geen begrip voor hebben, neem dan contact op met kantoor.

Wasverzorging, bedden verschonen en prullenbakken legen
• Knip van een vuilniszak een schort
• Trek dit schort aan bij de verzorging van de vuile was en bij de verschoning van de bedden. Hiermee voorkom je dat vuile was tegen je eigen kleding aan komt
• Indien je handen niet intact zijn draag je ook wegwerp handschoenen. (Indien de klant of jij geen handschoenen heeft kan je een beperkte hoeveelheid op kantoor krijgen)
• Was je handen volgens protocol

Legen van prullenbakken met mogelijk besmet materiaal
Voor zover nu bekend verlopen besmettingen voornamelijk via luchtgebonden druppels (hoesten/niezen binnen een afstand van 2 meter). Overdracht via besmette materialen en (in)direct contact is ook wel beschreven, maar lijkt geen grote rol te spelen in de verspreiding van het virus. Wordt er volgens de voor de sector geldende schoonmaakprotocollen gewerkt, dan mag je ervan uitgaan dat het risico op besmetting klein is. Je huid is een barrière voor het virus, daar komt het virus dus niet doorheen.

Aftekenen online rooster
Tot nader order mag je aftekenen met je eigen paraaf.

Reinig deurknoppen en handvatten van de keuken!

Informatie aan cliënten
Helaas kunnen wij geen brieven gaan sturen aan cliënten, omdat de informatie elke dag kan wijzigen. Daarom komt er waarschijnlijk een apart telefoonnummer waar klanten naar toe kunnen bellen waar zij de huidige werkwijze en informatie kunnen horen. Wij informeren jullie als dit er is.