Instructies rondom COVID-19

Werkinstructies rondom COVID-19 voor huishoudelijke medewerkers

Update: 3 december 2021

Bij klachten
Je blijft thuis bij klachten die bij het coronavirus kunnen passen en laat je testen. Dit zijn klachten zoals verkoudheid, hoesten, benauwdheid of kortademigheid, verhoging, koorts en verlies van reuk en smaak zonder verstopte neus. Een zelftest (thuistest) is hierin NIET voldoende. 

Veilig werken
Je informeert voor je werk naar de gezondheid van de cliënt en eventuele huisgenoten (triage).  Dit betekend dus dat je de cliënten weer met gaan bellen of zij klachten hebben. Bij het stellen van de vragen kan de Gezondheidscheck behulpzaam zijn. Deze is hier te vinden: https://www.rivm.nl/documenten/gezondheidscheck.
Je houdt 1,5 meter afstand van je cliënten en geeft elkaar geen handen. Niezen en hoesten doe je in de elleboog en je gebruikt papieren zakdoekjes. Je wast je handen vaak en goed. Informatie over handhygiëne is hier te vinden: https://www.rivm.nl/hygienerichtlijnen/algemeen
Om de medewerker te beschermen is familie of ander bezoek niet welkom tijdens werkzaamheden.
• Vraag bezoek om weg te gaan tot dat werkzaamheden klaar zijn.
• Indien familieleden hier geen begrip voor hebben, neem dan contact op met kantoor.

Besmetting bij de cliënt
Als is vastgesteld dat de cliënt besmet is met het coronavirus, ga je niet bij de cliënt naar binnen. In dat geval vervalt het zorgmoment. Indien er een vermoeden bestaat dat de cliënt besmet is met het coronavirus, moet de cliënt zich laten testen. Totdat de testuitslag bekend is, gaat het zorgmoment niet door.

Beschermingsmiddelen
Als de situatie landelijk op ‘waakzaam’ staat, dan hoeven zorgmedewerkers preventief geen mondneusmasker te dragen, met uitzondering van het openbaar vervoer. Indien huishoudelijke medewerkers aangeven een mondneusmasker te willen dragen, dan moeten zij daartoe de gelegenheid krijgen. Dit geldt ook voor het aanhouden van de 1,5 meter in situaties waar dat mogelijk is. Ook bij cliënten die bekend kwetsbaar zijn of die dit zelf aangeven, houd je de 1,5 meter afstand waar mogelijk en in samenspraak met de cliënt kan je besluiten om preventief een mondneusmasker te dragen.

Als het risiconiveau landelijk ‘zorgelijk’, of ‘ernstig’ is, dan betekent dit dat er te veel ziekenhuisopnames en/of IC-opnames zijn door coronabesmettingen, dan  worden aanvullende maatregelen getroffen. Medewerkers dragen preventief een chirurgisch mondneusmasker type II bij de ondersteunende taken en contacten die binnen 1,5 meter van de cliënt uitgevoerd worden. Het permanent dragen van wegwerphandschoenen is niet nodig, een goede handhygiëne volstaat. De medewerker kan dit ook doen in situaties waarbij twijfel bestaat of men voldoende afstand kan houden van de cliënt. 

In de huishouding is 1,5 meter afstand houden wel mogelijk, maar wij zijn ons ervan bewust dat afstand houden niet altijd makkelijk is. Daarom is het ook voor huishoudelijke medewerkers mogelijk om chirurgische mondmaskers op te halen op kantoor. 

Woning cliënt betreden
1. De medewerker belt aan en neemt afstand van de deur
2. De cliënt naar gaat eerst naar binnen, zodat afstand van 1,5 meter gewaarborgd blijft. Dan pas wordt de woning betreden door de medewerker
3. De medewerker wast handen bij binnenkomst volgens protocol (zie e-learning). De cliënt dient te beschikken over een zeeppompje en een keukenrol.
4. De medewerker dient tijdens werk kleding met korte mouwen te dragen, geen sieraden te dragen en de nagels kort te knippen. Het haar wordt zo nodig in een staart gedragen. 

Cliënt houdt minder dan 2 meter afstand?
Spreek de cliënt hierop aan. Indien de cliënt vervolgens nog geen afstand houdt, ga je naar buiten en bel neem jeo.

Aftekenen online rooster
Tot nader order mag je aftekenen met je eigen paraaf.