FAQ – Meest gestelde vragen

Mag mijn werkgever van mij verwachten dat ik kom als ik flink verkouden ben?
Het RIVM geeft voor werknemers in de zorg aan dat ze moeten thuisblijven:
• Bij verkoudheid en/of hoesten en koorts.
• Bij koorts hoger dan 38 graden.
Alleen verkoudheid en/of hoesten is meestal geen reden om thuis te blijven.

Wanneer kun je wel werken?
• Als je 1 dag niet meer hoest en geen koorts meer hebt.
• Als familieleden nog klachten hebben, mag je wel gaan werken als je zelf 1 dag niet meer hoest en geen koorts hebt

Ik werk in de zorg en behoor tot een risicogroep. Wat nu?
Om maatschappelijke ontwrichting te beperken en te zorgen dat vitale sectoren zoals de zorg blijven functioneren, is het belangrijk dat je naar je werk gaat ook als je milde gezondheidsklachten hebt (neusverkouden, keelpijn, hoesten en verhoging tot 38 graden). Blijf pas thuis als je milde gezondheidsklachten en koorts hebt. Dit geldt in principe ook voor mensen die niet binnen een risicogroep vallen. Als je twijfelt of je kunt werken, neem dan contact op met je werkgever en/of je bedrijfsarts. Een bedrijfsarts kan een goede inschatting maken of het in een individueel geval verantwoord is om te gaan werken.

Mag ik weigeren om zonder de juiste beschermingsmiddelen te werken?
Je mag je werk alleen neerleggen als er ernstig gevaar voor personen aanwezig is en de Inspectie SZW en/of de IGJ niet tijdig kan optreden. Er is geen direct ernstig gevaar wanneer je werkt zonder de juiste beschermingsmiddelen. Je loopt natuurlijk wel meer kans om besmet te raken en ziek te worden, maar bij een normale gezondheid is de kans op ernstige ziekte verschijnselen of overlijden voor zover nu bekend klein. Wanneer je tot een risicogroep behoort, overleg dan met de werkgever en/of de bedrijfsarts als er geen beschermingsmiddelen meer zijn. Het risico op ernstige klachten is dan groter.

Kan je ook via je huid besmet raken met het virus?
Nee, je huid is een barrière voor het virus, daar komt het virus dus niet doorheen. Wanneer je echter wondjes hebt, dan kan het virus via de wondjes in je bloed terecht komen en kan je alsnog besmet raken. Je kunt ook besmet raken wanneer je het virus op je handen hebt gekregen en vervolgens zonder ontsmetting aan je neus, mond of ogen zit. Dus draag handschoenen als je wondjes hebt wanneer je bij een cliënt aan het werk bent. Maar ook dan geldt: ook met handschoenen aan niet zonder ontsmetting aan je gezicht (mond, neus, ogen) zitten. Je werkgever moet deze handschoenen verstrekken.

Zijn mijn klachten ernstiger wanneer ik veel in aanraking kom met het virus?
Nee, wanneer jij veel in aanraking komt met het virus kun je wel sneller klachten krijgen dan iemand die maar weinig in aanraking komt met het virus. Het virus vermeerdert zich in jouw lichaam. Bij een bepaalde hoeveelheid virus in jouw lichaam krijg je klachten. De hoeveelheid virusdeeltjes is niet van invloed op de ernst van de klachten.

Hoe lang kan het Corona virus overleven buiten het lichaam?
Een virus heeft altijd een mens of dier nodig om in leven te blijven en zich te kunnen vermenigvuldigen. Buiten een lichaam kan een virus maar kort overleven. Hoe lang dat bij het Corona virus is weten we nog niet. Dit kan variëren van enkele uren tot enkele dagen. Dat is afhankelijk van het soort oppervlak, de temperatuur en de luchtvochtigheid. Een oppervlak dat mogelijk besmet is kun je eenvoudig reinigen met een gewoon schoonmaakmiddel. Was daarna je handen met water en zeep. Ter vergelijking de informatie van UMCG over normale griepvirussen: Op harde niet poreuze oppervlaktes kan een griepvirus 24 tot 48 uur overleven. Maar je kunt het beste 48 uur aanhouden. Op papier of kleding kan het 8 tot 12 uur overleven.

Als ik ziek word terwijl ik de juiste beschermingsmiddelen niet gebruik, is er dan niet gewoon sprake van een bedrijfsongeval?
Nee, er is sprake van een bedrijfsongeval wanneer een gebeurtenis onmiddellijk leidt tot schade aan de gezondheid. Wel kan er sprake zijn van een beroepsziekte, wanneer jij de ziekte door blootstelling op je werk hebt ontwikkeld. De bedrijfsarts is verplicht beroepsziekten te melden bij het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten.

Ik werk in de zorg en woon samen met iemand die in de risicogroep valt. Is de kans groot dat ik het virus mee naar huis neem?
De kans is klein dat je het virus mee naar huis neemt. Neem de hygiëneregels ook thuis in acht, was je handen direct na thuiskomst en maak de deurkruk die je aangeraakt hebt bij binnenkomst schoon. Ook zou je thuis schone kleding aan kunnen doen. Mocht het virus zich nog op je kleding bevinden, dan gaat dit dood wanneer je je kleding wast. Het Corona virus wordt overgedragen door hoesten en niezen. Tot nu toe lijkt de overdracht van het virus door iemand zonder deze klachten een kleine rol te spelen. Het virus gaat van de een naar de ander door te hoesten of te niezen, via kleine druppeltjes komt het virus zo in de lucht. Als iemand nog niet ziek is en nog niet hoest of niest, zal hij/ zij daarom ook nog niet besmettelijk zijn voor anderen.

Wat doe ik als ik wondjes op mijn handen heb?
Wanneer je echter wondjes hebt, dan kan het virus via de wondjes in je bloed terecht komen en kan je alsnog besmet raken. Je kunt ook besmet raken wanneer je het virus op je handen hebt gekregen en vervolgens zonder ontsmetting aan je neus, mond of ogen zit. Dus draag handschoenen wanneer je prullenbakken leegt met mogelijk besmet materiaal. Maar ook dan geldt: ook met handschoenen aan niet zonder ontsmetting aan je gezicht (mond, neus, ogen) zitten. Was je handen of gebruik handdesinfectie, nadat je je handschoenen hebt uitgedaan. Bij het uitdoen van je handschoenen kunnen je handen namelijk in contact komen met de buitenkant van je handschoenen.