Plaatjes website ECDroze
Zorgplatform Geranós

Zorgplatform Geranós

Elektronisch cliëntendossier (ECD)

Het elektronisch cliëntendossier (ECD) is een digitaal systeem dat wordt gebruikt in de gezondheidszorg om belangrijke informatie over patiënten of cliënten op te slaan en te delen tussen zorgverleners. Het ECD bevat een uitgebreide set gegevens over de patiënt of cliënt, zoals persoonlijke gegevens, medische geschiedenis, diagnoses, medicatie, behandelplannen, afspraken, observaties en evaluaties. Dit draagt bij aan een betere kwaliteit van zorg. Het ECD zal na ieder zorgmoment bijgewerkt worden. Het ECD heeft als voordeel voor cliënten dat zij inzage krijgen in hun eigen gegevens en op de hoogte kan blijven van afspraken en behandelplannen. 

Het ECD is gebonden aan wet- en regelgeving, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO). Dit betekent dat de privacy van de patiënt of cliënt gewaarborgd moet blijven en dat alleen bevoegde zorgverleners toegang hebben tot de gegevens in het ECD.

Zorgplatform Geranós maakt gebruik van het ECD van Conexus. Klik 
hier voor toegang tot het ECD. Ontbreken uw inloggegevens nog? Neem dan contact met ons op!

Contact

Heeft u vragen over het ECD? Neem dan contact met ons op per telefoon, e-mail of via het contactformulier hiernaast.

030 687 70 55

info@geranos.nl

Boerhaaveweg 23
3402MN IJsselstein

Delen