COVID-19 Zorgbonus 2020

Inmiddels is meer bekend over de zorgverleners die in aanmerking komen voor de COVID-19 bonus. De volgende handreiking wordt gebruikt om te bepalen of medewerkers in aanmerking kunnen komen. Een samenvatting van de voorwaarden is hier te vinden. Klik hier voor een overzicht van de meest gestelde vragen en antwoorden. 

Gemakshalve is een overzicht van zorgverleners die in aanmerking komen voor de bonus en zorgverleners die niet in aanmerking komen meegezonden. Huishoudelijke hulpen, administratief personeel, ambulant begeleiders, kwaliteitsmedewerkers, locatiemanagers, specialisten ouderengeneeskunde en thuisbegeleiders komen op grond van de huidige regeling niet in aanmerking voor de bonus, tenzij ze tijdelijk zijn ingezet op een cohortafdeling voor COVID-19 patiënten.