Aangepaste werkinstructies persoonlijke verzorging

• Draag tijdens je werk korte mouwen en geen sieraden. Zorg voor kort geknipte nagels
• Trek thuis een zelf gemaakt schort aan (Deze kan je knippen van een vuilniszak)
• Zowel jij als de cliënt wassen voorafgaande aan de zorg de handen volgens protocol. (zeeppompje en keukenrol zijn verplicht)
• Indien je handen niet intact zijn trek je wegwerp handschoenen aan
• Geen face tot face contact
• Indien mogelijk alleen te communiceren als de afstand groter is dan 2 meter
• Ga achter de cliënt staan en doe de persoonlijke verzorging (Indien je niet achter de cliënt kan staan met douchen alleen aan de wastafel wassen)
• Gebruik geen zeep tijdens de wasbeurt omdat je handelingen dan meerdere keren moet uitvoeren
• Cliënt richt de armen en benen naar achteren om deze door een zorgmedewerker te wassen
• Tanden en gebitten dienen door de cliënt zelf uitgevoerd te worden. => indien de cliënt dit echt niet kan dan de mantelzorger => anders doorgeven aan kantoor
• Cliënt dient indien mogelijk zelf gezicht en voor kant bovenlichaam te verzorgen
• Indien de cliënt NIET zelf zijn bovenlichaam kan verzorgen:
– Pak een kom of wasteil en vraag de cliënt of hij deze voor zijn gezicht wil plaatsen zodat jij zonder risico het bovenlichaam kan verzorgen. (Wij kijken of wij aan doorzichtige kommen kunnen komen).
– Vraag de cliënt dan zijn hoofd naar links of naar rechts te draaien
• Indien de cliënt NIET zelf zijn gezicht kan wassen:
– Vraag de cliënt zijn gezicht naar een zijde te richten en ga zelf aan de andere kant staan was zijn gezicht aan de ene kant (Hiermee voorkom je dat de cliënt in je gezicht kan hoesten of niezen)
• Na afloop wassen zowel de cliënt als je de handen volgens protocol (zeeppompje en keukenrol zijn verplicht)
•Bedden worden NIET opgemaakt.
•Houd je aan deze werkinstructies, zodat alle cliënten dezelfde behandeling genieten.