Aangepaste werkinstructies persoonlijke verzorging

Werkinstructies persoonlijke verzoging

Update: 3 december 2021

Bij klachten
Je blijft thuis bij klachten die bij het coronavirus kunnen passen en laat je testen. Dit zijn klachten zoals verkoudheid, hoesten, benauwdheid of kortademigheid, verhoging, koorts en verlies van reuk en smaak zonder verstopte neus. Een zelftest (thuistest) is hierin NIET voldoende. 

Als zorgmedewerker kan je je met voorrang laten testen. Dit kan zowel als je zelf klachten hebt, als wanneer je in contact bent geweest met iemand die corona heeft. Bel hiervoor het speciale landelijke coronatest-prioriteitsnummer van de GGD: 0800 – 8101 (vanuit het buitenland: +31 88 220 2700). Zij zullen vragen naar de naam van de organisatie en onze AGB-code. Onze AGB-code is: 75751817.

Je geeft elkaar geen handen. Niezen en hoesten doe je in de elleboog en je gebruikt papieren zakdoekjes. Je wast je handen vaak en goed. Informatie over handhygiëne is hier te vinden: https://www.rivm.nl/hygienerichtlijnen/algemeen

Je informeert voor je werk naar de gezondheid van de cliënt en eventuele huisgenoten (triage). Bij het stellen van de vragen kan de Gezondheidscheck behulpzaam zijn. Deze is hier te vinden: https://www.rivm.nl/documenten/gezondheidscheck

Veilig werken
Tijdens je werkzaamheden draag je een mondneusmasker FFP2. Deze verschoon je iedere drie uur of als deze nat of vuil is. Als je maskers op zijn kan je een nieuwe verpakking halen op kantoor. 

Cliënt met klachten of besmetting
Als is vastgesteld dat de cliënt besmet is met het coronavirus of als er een verdenking op COVID-19, vervalt het zorgmoment als dat mogelijk is. Indien er een vermoeden bestaat dat de cliënt besmet is met het coronavirus, moet de cliënt zich laten testen en vervalt het zorgmoment als dat mogelijk is. Wanneer het zorgmoment niet kan vervallen, zal gewerkt worden met extra veiligheidsmaatregelen. Dit bestaat uit een mondneusmasker FFP2, oogbescherming (spatbril of face-shield), schort met lange mouwen, spatwaterdicht en wegwerphandschoenen.

Specifieke werkinstructies
 Draag tijdens je werk korte mouwen en geen sieraden. Zorg voor kort geknipte nagels
• Zowel jij als de cliënt wassen voorafgaande aan de zorg de handen volgens protocol. (zeeppompje en keukenrol zijn verplicht)
• Indien je handen niet intact zijn trek je wegwerp handschoenen aan
• Indien mogelijk alleen te communiceren als de afstand groter is dan 2 meter
• Na afloop wassen zowel de cliënt als je de handen volgens protocol (zeeppompje en keukenrol zijn verplicht).
•Bedden worden NIET opgemaakt.
•Houd je aan deze werkinstructies, zodat alle cliënten dezelfde behandeling genieten