Elektronisch cliëntendossier (ECD)

Het elektronisch cliëntendossier (ECD) is een digitaal systeem dat wordt gebruikt in de gezondheidszorg om belangrijke informatie over patiënten of cliënten op te slaan en te delen tussen zorgverleners. Het ECD bevat een uitgebreide set gegevens over de patiënt of cliënt, zoals persoonlijke gegevens, medische geschiedenis, diagnoses, medicatie, behandelplannen, afspraken, observaties en evaluaties. Dit draagt bij aan een betere kwaliteit van zorg. Het ECD zal na ieder zorgmoment bijgewerkt worden. Het ECD heeft als voordeel voor cliënten dat zij inzage krijgen in hun eigen gegevens en op de hoogte kan blijven van afspraken en behandelplannen.